Hur man transporterar sig till och från vandringen varier beroende på vart man ska. För att slippa börja och sluta vandringen på samma plats är det ett bra tips att utnyttja kollektiva transportmedel. Kolla in den lokala kollektivtrafiken i det område du tänker vandra. Kolla om ni kan anpassa vandringen något för att kunna börja och sluta på en plats dit ni kan ta er. Detta gäller även vandring i fjällen där man lätt kan ta tåget till många platser. Från stationerna  går organiserad transport till flera fjällstationer.

Om du inte får vandringen att passa ihop med att åka kollektivt kan man använda sig av bilar. Det smartaste för att även här slippa börja och sluta på samma ställe. Se till att ha minst två bilar. Ställ en bil där ni planerar att sluta vandringen och en där ni börjar.